Utrechts Landschap

Het Landgoed Beerschoten, waar het bos onderdeel van is,  is eigendom van Utrechts Landschap.

Wat brachten de lopers bijeen?
2012  : € 1.015,- Dit is besteed aan het vernieuwen van het historische bruggetje, via welke je nu middendoor de rogge-akker kan wandelen.

2013 : € 1.400,- Dit maal voor het in oude glorie herstellen van de vijver, ook wel de goudvissenkom genoemd en aan het planten van de Lindeboom, boven op de Konijnenberg.

2014 € 1.488,-  Dit is besteed aan een bankje naast de vijver, met een plaquette van de Chocolademelkloop 2014. Het overige deel van het bedrag ging naar het onderhoud van de mooie Lindeboom.

2015  € 1.915,-, wat is besteed aan het inzaaien van oude akkerbloemen zodat met het zaad hiervan in heel Nederland de stand van de akkerbloemen kan worden verbeterd.

2016 € 1705,50 . Doel :de broedwand voor oeverzwaluwen

2017 €1500,- Er zijn in 2017 voor het volledige bedrag stinzenplanten geplant op landgoed Beerschoten. Dit zijn verwilderde sierplanten die van oudsher thuishoren op ‘stinzen’ (landhuizen). Het woord is afgeleid van het Friese ‘stins’ wat ‘stenen huis’ betekent. De vroege voorjaarsbloemen vormen voor bijen vaak de enige bron van nectar. Niet alleen wij als lopers genieten dus straks van deze mooie aanvulling op het landgoed.

2018 € 1725,- Doel is de bescherming van de oude eik, vooraan bij de weg op het landgoed. Er komt een sierlijk hek omheen. ( zie foto van de eik)

2019: Het opknappen van de kerststal op het landgoed.

Wil je meer weten over het landgoed kijk dan op  https://www.utrechtslandschap.nl/herstel-beerschoten-en-houdringe

2018-grote eik
2017-stinzenplanten
2017-stinzenplanten
2016-oeverzwaluwwand

UT03

UT01

UT02