De Chocolademelkloop op Landgoed Beerschoten

 Reserveer de datum 27-11- 2022 maar alvast in je agenda!

Op zondag 27 november 2022  wordt de Chocolademelkloop voor de laatste keer georganiseerd door de Stichting Chocolademelkloop. We gaan uit van een nieuwe editie, volgens oude traditie. We houden ons aan de dan geldende Coronamaatregelen.
De inschrijving  is geopend vanaf eind september/ begin oktober 2022

Volg de ontwikkelingen en krijg actuele informatie :  Instagram: Chocolademelkloop, Facebook: Chocolademelkloop  of Twitter: Choco twitti

Doelstelling

Het doel van de Chocolademelkloop is dat zoveel mogelijk mensen plezier hebben en genieten van het samen sporten in de natuur. Met elkaar, in verbinding met je vrienden, je familie, je gezin, maar ook met je lokale gemeenschap en je directe leefomgeving. We willen bijdragen aan een gezonde leefgewoonte met veel bewegen en aandacht voor de omgeving met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Iedereen die opgroeit met de Chocolademelkloop krijgt dat met de  paplepel, of eigenlijk met de chocolademelkbeker, ingegoten.

Zie ook onze algemene voorwaarden