Utrechts Landschap

Het Landgoed Beerschoten is eigendom van Utrechts Landschap. Het terrein en het gebouw van Beerschoten worden belangeloos ter beschikking gesteld door Utrechts Landschap. De Stichting Chocolademelkloop heeft daarom Utrechts Landschap als goed doel verbonden aan de loop.  De Stichting Chocolademelkloop stelt het bijzonder op prijs als deelnemers een vrijwillige donatie doen aan het Utrechts Landschap.

Wat brachten de lopers bijeen?
2012  : € 1.015,- Dit is besteed aan het vernieuwen van het historische bruggetje, via welke je nu middendoor de rogge-akker kan wandelen.

2013 : € 1.400,- Dit maal voor het in oude glorie herstellen van de vijver, ook wel de goudvissenkom genoemd en aan het planten van de Lindeboom, boven op de Konijnenberg.

2014 € 1.488,-  Dit is besteed aan een bankje naast de vijver, met een plaquette van de Chocolademelkloop 2014. Het overige deel van het bedrag ging naar het onderhoud van de mooie Lindeboom.

2015  € 1.915,-, wat is besteed aan het inzaaien van oude akkerbloemen zodat met het zaad hiervan in heel Nederland de stand van de akkerbloemen kan worden verbeterd.

2016 € 1705,50 . Doel :de broedwand voor oeverzwaluwen

Wil je meer weten over het landgoed kijk dan op  https://www.utrechtslandschap.nl/herstel-beerschoten-en-houdringe

UT01 UT02 UT03